[comic]1100 ตอน42

posted on 03 Sep 2013 21:50 by shewhohasnofate in comic
ใกล้จะงานคอมิคสีสันแล้ว คงจะอัพต่ออีกแค่สักสอง-สามหน้า
 
แล้วเรื่องต่อจากนั้นคงจะไปลงในเล่มแทนแล้วนะคะ ;w;/